FANDOM


Yanderedump Na tej stronie zostało dokonane morderstwo, jednak nie zostało dokończone a ofiara czołga się w kierunku Komisariatu Policji. Jeśli możesz, dokończ je.
Podbieranie kluczy
Podbieranie – mechanika gry pozwalająca na zabieranie różnych rzeczy postaciom.

Rozgrywka

Polega to na tym, by wciskać klawisze Q, E, R, bądź F w odpowiednim czasie, by wziąć klucze. Obecnie można podebrać tylko klucze Nasu oraz Uekiyi.

Przy próbie kradzieży kluczy Uekiyi, po kliknięciu złego klawisza, nie wciśnięciu go wcale lub zauważeniu przez świadków, reputacja Yandere-chan spadnie o 10 punktów. Natomiast przy nieudanej próbie kradzieży kluczy Nasu, wyrzuci nas ona ze szkoły co skutkuje złym zakończeniem.

Aby sukcesywnie zabrać klucze, należy nacisnąć około 5 klawiszy.

Historia

3 stycznia 2017 Dodano podbieranie.