FANDOM


Zepchnięcie
Wyzwanie z Fałszywym Listem
Zepchnięcie (ang. Push) – sposób na pozbycie się rywalki. Został on dodany w aktualizacji z 15 maja 2015. Na chwilę obecną, można sfałszować tylko samobójstwo Kokony Haruki.

Podsłuchiwanie i list

RSMzKHnD 1-3-17

Kokona rozmawia z Saki.

Kokona i Saki w poniedziałek, podczas przerwy na lunch, zamiast udać do reszty dziewcząt, spotykają się na dachu i rozmawiają ze sobą. Aby wykonać zadanie poprawnie, należy niezauważonym podsłuchać ich rozmowę do momentu, aż na górze ekranu pojawi się komunikat „Zdobyto nową informację”. Jeśli Yandere-chan zostanie zauważona przez, którąś z uczennic, skutkuje to obniżeniem jej reputacji oraz końcem rozmowy pomiędzy dziewczynami. Jeśli nie zostaniemy zauważeni, a posiadamy już wystarczająco dużo informacji na temat rywalki, możemy udać się do szafek i znaleźć tę należącą do Kokony. Szafka należąca do niej, będzie miała opcję „Napisz list”. 

Wtedy jest kilka wariantów do wybrania. Możemy wybrać dowolny temat, na który chcemy porozmawiać z uczniem oraz miejsce i godzinę spotkania. Jednak to co gracz zamieści w liście, może wywołać zarówno pozytywną jak i negatywną reakcję ze strony odbiorcy po jego otrzymaniu. Aktualnie jedynym sprawdzonym sposobem na zgodę rywalki na spotkanie, jest zamieszczenie w temacie rozmowy „Przemoc domowa”. Jeśli wybierzemy inny temat do rozmowy, Kokona po odczytaniu listu uzna to za słaby żart, po czym zgniecie go i wyrzuci. Natomiast jako miejsce spotkania wybieramy dach (lub w celu utopienia fontannę). 

Spotkanie na dachu

AyAiWKHzD 1-3-17

Yandere-chan wypychająca Kokonę z dachu.

SUICIDELETTER

Buty z listem.

Kiedy rywalka Yandere-chan przybędzie na dach, Ayano ma dokładnie 20 minut na podkradniecie się do niej i zepchnięcie jej z dachu. W przeciwnym wypadku Kokona także uzna to za słaby żart, po czym powróci do swojej rutyny dnia. Jeśli uda nam się przybyć na miejsce na czas, to pojawi się opcja „Zepchnij”. Jeśli ją wybierzemy Yandere-chan popchnie Kokonę na barierkę i złapie za nogi tak, że dziewczyna spadnie z dachu, jednocześnie zostawiając jej buty tam, gdzie stała przed chwilą. W kulturze japońskiej istnieje zwyczaj, aby przed samobójstwem zdjąć i zostawić swoje buty na ziemi, ponieważ symbolizuje to odejście na drugą stronę. Yandere-chan może również zostawić na butach ofiary fałszywy list samobójczy, ale tylko jeśli posiada wystarczającą ilość punktów nauki z języka. Możemy także przed spotkaniem otworzyć i ustawić śmietnik, znajdujący się tuż obok pieca z boku szkoły tak, aby rywalka spadła do jego środka. Następnie udać się tam i wziąć worek ze śmieciami i przykryć odpadkami ciało. Jeśli Ayano nie zostawi listu, bądź nie pozbędzie się ciała, zakończenie dnia może być inne.

Zakończenia

Zostawienie ciała Zostawianie listu Reakcja
Nie Nie Pod koniec dnia nauczyciel znajdzie parę butów na dachu, co go zaniepokoi, ponieważ pomyśli, że ktoś popełnił samobójstwo. Pomimo tego nie wezwie policji, ponieważ nie odnalazł ciała.
Nie Tak Pod koniec dnia nauczyciel znajdzie parę butów na dachu i list samobójczy, co go zaniepokoi, ponieważ pomyśli, że ktoś popełnił samobójstwo. Pomimo tego nie wezwie policji, ponieważ nie odnalazł ciała.
Tak Nie Pod koniec dnia nauczyciel znajdzie ciało i uzna to jako samobójstwo. Zadzwoni na policje, która potraktuje to jako morderstwo. Będzie szukała jakichkolwiek broni i ciał, więc jeśli gracz zostawił dowody innego zabójstwa, to policja go aresztuje. Jeśli nie, to policja nie będzie miała dowodów na aresztowanie kogokolwiek i opuści szkołę.
Tak Tak Jeśli gracz zostawi ciało i list, to policja i szkoła uznają to za samobójstwo. Szkoła uzna dach za niebezpieczny dla uczniów i założy siatki. Siatki te nie pozwolą na kolejne zepchnięcie oraz na wylewanie wody lub krwi na uczniów.